banner

Đăng ký

Với mong muốn chia sẻ, trao đổi, phát triển và nâng cao chuyên môn trong các lĩnh vực chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học và quản lý chất lượng bệnh viện, Hội nghị sẽ không thu phí tham dự của Đại biểu. Ban tổ chức trân trọng mời Quý Đồng nghiệp đăng ký tham dự Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên Hoàn Mỹ năm 2022. Sự tham gia và đóng góp của Quý Đồng nghiệp nhất định sẽ giúp Hội nghị năm nay thành công tốt đẹp!
Đăng ký đã hết hạn!